.

 


Class of 1967

J O H N   B U R R O U G H S   H I G H   S C H O O L, B U R B A N K, C A

 


Home Up Central Edison Roosevelt Stevenson
 


Roosevelt Elementary (photos provided by Janet Leser)
First Grade (1956) - Mrs. Baker


Second Grade (1957) - Mrs. Brush


Third Grade (1958) - Mrs. Hocking


Forth Grade (1959) - Mrs. Hastings


Fifth Grade (1960) - Miss Mulder


Sixth Grade (1961) - Mr. Zwizinksi